1,126,000 ریال

قیمت به ازای هر گالن می باشد . قیمت به صورت عمده  می باشد .جهت استعلام قیمت با آقای توسلی ۰۹۳۰۴۴۵۱۴۴۹ تماس بگیرید ....

 • 0214812

 • تهران، استان تهران، ایران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۴ مهر ۱۳۹۹

784,000 ریال

قیمت به ازای هر گالن می باشد . قیمت به صورت عمده  می باشد .جهت استعلام قیمت با آقای توسلی ۰۹۳۰۴۴۵۱۴۴۹ تماس بگیرید . قیمت...

 • 09304451449

 • استان سمنان ، سمنان
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۳ تیر ۱۳۹۹

220,000 ریال

قیمت به ازای هر کیلوگرم می باشد . قیمت به صورت عمده  می باشد .جهت استعلام قیمت با آقای توسلی ۰۹۳۰۴۴۵۱۴۴۹ تماس بگیرید ....

 • 09304451449

 • استان یزد ، یزد
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۲ تیر ۱۳۹۹

330,000 ریال

قیمت به ازای هر کوارت می باشد . کد رنگ : ۷۲۰ قیمت به صورت عمده  می باشد .جهت استعلام قیمت با آقای توسلی ۰۹۳۰۴۴۵۱۴۴۹ تماس...

 • 09304451449

 • استان سمنان ، سمنان
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۲ تیر ۱۳۹۹

680,000 ریال

قیمت به ازای هر گالن می باشد .

 • 09304451449

 • استان تهران ، تهران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۲ تیر ۱۳۹۹

220,000 ریال

قیمت به ازای هر کیلوگرم می باشد .

 • 09304451449

 • استان یزد ، یزد
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱ تیر ۱۳۹۹

350,000 ریال

قیمت به ازای هر سطل می باشد . قیمت به صورت عمده  می باشد .جهت استعلام قیمت با آقای توسلی ۰۹۳۰۴۴۵۱۴۴۹ تماس بگیرید ....

 • 09304451449

 • استان یزد ، یزد
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱ تیر ۱۳۹۹
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ