تصویر نمایه
فروشنده

0

قیمت منقضی

191

قیمت فعال

معرفی

نمایندگی کلیه رنگهای خارجی ایرانی ساختمانی و صنعتی

ارسال پیام

۱۲ آذر ۱۴۰۱

رنگ تاخیر انداز آتش نوعی پوشش رنگ است که روی سازه ...

780,000 ریال

استان تهران ، تهران
۱۱ آبان ۱۴۰۱

فروش به صورت عمده می باشد 

704,250 ریال

استان تهران , تهران
۱۱ آبان ۱۴۰۱

قیمت به ازای هرگالن و به صورت عمده می باشد .  جهت ...

3,000,000 ریال

استان تهران ، تهران
۱۱ آبان ۱۴۰۱

قیمت به ازای هرحلب  ۴ کیلوگرمی می باشد . این محصول...

2,500,000 ریال

استان تهران ، تهران
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن