تصویر نمایه
فروشنده

0

قیمت منقضی

191

قیمت فعال

معرفی

نمایندگی کلیه رنگهای خارجی ایرانی ساختمانی و صنعتی

ارسال پیام

1342 نمایش
۲۴ تیر ۱۴۰۳

قیمت به صورت عمده می باشد .  جهت استعلام به روز قی...

تماس بگیرید

استان تهران ، تهران
576 نمایش
۲۱ تیر ۱۴۰۳

قیمت به ازای هرکیلو و به صورت عمده می باشد .  جهت ...

850,000 ریال

استان تهران ، تهران
915 نمایش
۲۱ تیر ۱۴۰۳

قیمت به ازای هر سطل ۱۵ کیلویی و به صورت عمده می با...

1,500,000 ریال

استان تهران ، تهران
1244 نمایش
۲۱ تیر ۱۴۰۳

قیمت به ازای هر کیلو و به صورت عمده می باشد .  جهت...

2,050,000 ریال

استان تهران ، تهران
1058 نمایش
۲۰ تیر ۱۴۰۳

قیمت بسته بندی : کیلو(۸۵۰۰۰) سطل۵ کیلو(۲۵۸۰۰۰) سطل...

85,000 ریال

استان تهران , تهران
507 نمایش
۲۰ تیر ۱۴۰۳

قیمت به ازای هر گالن  و به صورت عمده می باشد .  جه...

1,500,000 ریال

استان تهران ، تهران
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ