تصویر نمایه
فروشنده

0

قیمت منقضی

70

قیمت فعال

ارسال پیام

۲ مهر ۱۴۰۱

بتن اکسپوز (Exposed concrete)از انواع بتن پیش ساخت...

2,800,000 ریال

تهران خیابان آزادی اسکندری شمالی پلاک 42 واحد 4
۳۱ شهریور ۱۴۰۱

قیمت به ازای هر قطعه می باشد .

تماس بگیرید

استان تهران ، تهران ، خیابان اسکندری شمالی ساختمان 42
۳۱ شهریور ۱۴۰۱

واش بتن یا موزاییک واش بتن از عبارت Washed Concret...

11,500,000 ریال

تهران خیابان آزادی اسکندری شمالی پلاک 42 واحد 4
۳۱ شهریور ۱۴۰۱

قیمت به ازای هر قطعه می باشد .

تماس بگیرید

استان تهران ، تهران ، خیابان اسکندری شمالی ساختمان 42
۳۱ شهریور ۱۴۰۱

1,815,000 ریال

تهران خیابان آزادی اسکندری شمالی پلاک 42 واحد 4
۳۱ شهریور ۱۴۰۱

تماس بگیرید

استان تهران ، تهران ، خیابان اسکندری شمالی ساختمان 42
۳۱ شهریور ۱۴۰۱

250,000 ریال

تهران خیابان آزادی اسکندری شمالی پلاک 42 واحد 4
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن