تصویر نمایه
فروشنده

0

قیمت منقضی

10

قیمت فعال

ارسال پیام

۲۶ آبان ۱۴۰۱

دستمزد به ازای هر متر مربع می باشد ....

تماس بگیرید

استان تهران ، تهران ، منطقه 4 ، تهرانپارس
۲۵ آبان ۱۴۰۱

70,000,000 ریال

استان تهران ، تهران ، منطقه 4 ، تهرانپارس
۲۵ آبان ۱۴۰۱

50,000,000 ریال

استان تهران ، تهران ، منطقه 4 ، تهرانپارس
۲۵ آبان ۱۴۰۱

تماس بگیرید

استان تهران ، تهران ، منطقه 4 ، تهرانپارس
۲۵ آبان ۱۴۰۱

هزینه به ازای هر متر مربع می باشد ....

30,000,000 ریال

استان تهران ، تهران ، منطقه 4 ، تهرانپارس
۲۵ آبان ۱۴۰۱

هزینه ساخت تخت کمجا یک نفره ۹۰ cm با جک ترک در تهر...

25,000,000 ریال

استان تهران ، تهران ، منطقه 4 ، تهرانپارس
۲۵ آبان ۱۴۰۱

هزینه به ازای هر متر مربع می باشد ....

35,000,000 ریال

استان تهران ، تهران ، منطقه 4 ، تهرانپارس
۲۵ آبان ۱۴۰۱

هزینه به ازای هر متر مربع می باشد ....

40,000,000 ریال

استان تهران ، تهران ، منطقه 4 ، تهرانپارس
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن