تصویر نمایه
فروشنده

0

قیمت منقضی

36

قیمت فعال

ارسال پیام

512 نمایش
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

فروش مواد اولیه فوم پلی یورتان و ورق های پلی یورتا...

تماس بگیرید

شریعتی
4755 نمایش
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

عایق هوا و صدا پایدار در طول زمان مانع ورود آلودگی...

تماس بگیرید

شریعتی
4770 نمایش
۲۹ خرداد ۱۴۰۳

تیم توانمند نبوغ بهینه گستر با بهره گیری از تجربه ...

تماس بگیرید

شریعتی بالاتر از ملک خیابان کشواد
546 نمایش
۵ خرداد ۱۴۰۳

عایق پلی یورتان پاششی ,عایق صوتی و حرارت...

تماس بگیرید

شریعتی
956 نمایش
۵ خرداد ۱۴۰۳

عایق در برابر حرارت و برودت عایق در برابر صوت...

تماس بگیرید

شریعتی
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ