تصویر نمایه
شخص

0

قیمت منقضی

5

قیمت فعال

ارسال پیام

1076 نمایش
۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

قیمت به ازای هر گالن رنگ می باشد . قیمت به صورت عم...

890,000 ریال

استان تهران ، تهران
670 نمایش
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

قیمت به صورت عمده  می باشد .جهت استعلام قیمت با آق...

3,400,000 ریال

استان تهران ، تهران
906 نمایش
۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

قیمت به ازای هر دبه  ۲۱ کیلوگرمی می باشد ....

1,220,000 ریال

استان تهران ، تهران
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ