تصویر نمایه
فروشنده

0

قیمت منقضی

11

قیمت فعال

ارسال پیام

1053 نمایش
۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

4,500,000 ریال

استان اصفهان ، شهرک صنعتی محمود آباد – شهرک صنعتی نگین میمه
2273 نمایش
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

3,500,000 ریال

استان اصفهان ، شهرک صنعتی محمود آباد – شهرک صنعتی نگین میمه
1948 نمایش
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳

3,600,000 ریال

استان اصفهان ، شهرک صنعتی محمود آباد – شهرک صنعتی نگین میمه
1496 نمایش
۲۶ فروردین ۱۴۰۳

شروع قیمت از ۴۰۰۰۰۰ تومان تا ۶۰۰۰۰۰ تومان می باشد ...

5,000,000 ریال

استان اصفهان ، شهرک صنعتی محمود آباد – شهرک صنعتی نگین میمه
2486 نمایش
۲۷ مهر ۱۴۰۲

3,800,000 ریال

استان اصفهان ، شهرک صنعتی محمود آباد – شهرک صنعتی نگین میمه
2396 نمایش
۱۹ خرداد ۱۴۰۰

40,000,000 ریال

استان اصفهان ، شهرک صنعتی محمود آباد – شهرک صنعتی نگین میمه
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ