تصویر نمایه
فروشنده

0

قیمت منقضی

5

قیمت فعال

معرفی

تولید کننده دمپره های فلزی ، ورق های گالوانیزه می باشد .

ارسال پیام

۲۸ شهریور ۱۴۰۱

قیمت به ازای هر اینچ می باشد .

تماس بگیرید

استان تهران ، تهران
۲۸ شهریور ۱۴۰۱

قیمت به ازای هر اینچ می باشد .قیمت دریچه دیواری ای...

تماس بگیرید

استان تهران ، تهران
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن