تصویر نمایه
فروشنده

0

قیمت منقضی

14

قیمت فعال

ارسال پیام

۲۹ آبان ۱۴۰۱

۹% مالیت بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه می گردد ....

تماس بگیرید

استان اصفهان ، اصفهان
۲۹ آبان ۱۴۰۱

۹% مالیت بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه می گردد ....

8,200,000 ریال

استان اصفهان ، اصفهان
۲۹ آبان ۱۴۰۱

۹% مالیت بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه می گردد ....

8,800,000 ریال

استان اصفهان ، اصفهان
۲۹ آبان ۱۴۰۱

۹% مالیت بر ارزش افزوده به قیمت ها اضافه می گردد ....

6,200,000 ریال

استان اصفهان ، اصفهان
۲۰ شهریور ۱۴۰۱

وزن هر عدد ۸۰ کیلوگرم می باشد . مزایای کاربرد روش ...

تماس بگیرید

استان اصفهان ، اصفهان
۱۷ شهریور ۱۴۰۱

وزن  بلوک ۵۹ کیلوگرم  می باشد .

تماس بگیرید

استان اصفهان ، اصفهان
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن