تصویر نمایه
شخص

0

قیمت منقضی

7

قیمت فعال

معرفی

اولین تولید کننده فلاش تانک در ایران فلاش تانک ایران تنها تولید کننده فلاش تانک توکار در ایران فلاش تانک ایران تولید کننده فلاش تانک دو زمانه در ایران فلاش تانک ایران تولید کننده باریک ترین فلاش تانک در ایران

ارسال پیام

402 نمایش
۲۰ بهمن ۱۳۹۸

حجم: ۱۰ لیتر > طول: ۴۹ سانتیمتر > عرض: ۱۹ سانتیمتر...

1,395,000 ریال

استان تهران ، تهران ، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج ، روبروی شهاب
2404 نمایش
۲۰ بهمن ۱۳۹۸

حجم: ۹ لیتر > طول: ۹۳ سانتیمتر > عرض : ۴۵ سانتیمتر...

8,270,000 ریال

استان تهران ، تهران ، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج ، روبروی شهاب
339 نمایش
۲۰ بهمن ۱۳۹۸

1,640,000 ریال

استان تهران ، تهران، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج،روبروی شهاب
472 نمایش
۲۰ بهمن ۱۳۹۸

8,990,000 ریال

استان تهران ، تهران ، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج ، روبروی شهاب
457 نمایش
۱۹ بهمن ۱۳۹۸

1,030,000 ریال

استان تهران ، تهران ، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج ، روبروی شهاب
326 نمایش
۱۹ بهمن ۱۳۹۸

1,640,000 ریال

استان تهران ، تهران ، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج ، روبروی شهاب
709 نمایش
۱۹ بهمن ۱۳۹۸

2,030,000 ریال

استان تهران ، تهران ، کیلومتر 10 جاده مخصوص کرج ، روبروی شهاب
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن