تصویر نمایه

0

قیمت منقضی

41

قیمت فعال

ارسال پیام

225 نمایش
۱۱ خرداد ۱۴۰۰

قیمت به ازای هر متر طول می باشد .

6,310,000 ریال

تهران، استان تهران، ایران
224 نمایش
۹ خرداد ۱۴۰۰

قیمت به ازای هر متر طول می باشد .

368,800 ریال

تهران، استان تهران، ایران
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن