تصویر نمایه
فروشنده

0

قیمت منقضی

17

قیمت فعال

معرفی

نمایندگی پخش و فروش کاغذ دیواری ، پوستر دیوار و پارکت لمینیت می باشد .

ارسال پیام

۷ شهریور ۱۴۰۱

عرض ۱۰۵ سانت طول ۱۵٫۵ متر می باشد ....

3,100,000 ریال

تهران، استان تهران، ایران
۷ شهریور ۱۴۰۱

عرض ۵۰ سانت طول ۱۰ متر می باشد .

2,450,000 ریال

تهران، استان تهران، ایران
۷ شهریور ۱۴۰۱

عرض ۵۰ سانت طول ۱۰ متر می باشد .

2,300,000 ریال

تهران، استان تهران، ایران
۷ شهریور ۱۴۰۱

عرض ۵۰ سانت طول ۱۰ متر می باشد .

2,400,000 ریال

تهران، استان تهران، ایران
۷ شهریور ۱۴۰۱

عرض ۵۰ سانت طول ۱۰ متر می باشد .  

2,500,000 ریال

تهران، استان تهران، ایران
۷ شهریور ۱۴۰۱

عرض ۵۰ سانت طول ۱۰ متر می باشد .

2,500,000 ریال

تهران، استان تهران، ایران
۷ شهریور ۱۴۰۱

عرض ۱۰۵ سانت طول ۱۵٫۵ متر می باشد ....

2,800,000 ریال

تهران، استان تهران، ایران
۷ شهریور ۱۴۰۱

عرض ۵۰ سانت طول ۱۰ متر می باشد .

2,350,000 ریال

تهران، استان تهران، ایران
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن