تصویر نمایه
شخص

0

قیمت منقضی

4

قیمت فعال

ارسال پیام

1006 نمایش
۲۵ خرداد ۱۴۰۰

گچ‌های پلیمری طی عملیات‌های میکرو یونیزه شدن پخت و...

تماس بگیرید

استان سمنان ، سمنان
453 نمایش
۱۹ دی ۱۳۹۸

قیمت به ازای هر پاکت ۳۰ کیلویی می باشد ....

18,000 ریال

استان سمنان ، سمنان
1060 نمایش
۱۹ دی ۱۳۹۸

گچ‌های پلیمری طی عملیات‌های میکرو یونیزه شدن پخت و...

60,000 ریال

استان سمنان ، سمنان
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن