تصویر نمایه
فروشنده

0

قیمت منقضی

6

قیمت فعال

معرفی

تولید بلوک های سقفی پلی استایرن

ارسال پیام

1899 نمایش
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

 قیمت تحویل در شیراز می باشد .  تعداد در هر متر مر...

تماس بگیرید

استان فارس ، شیراز
3240 نمایش
۲۳ بهمن ۱۴۰۲

تحویل کار درشیراز می باشد .   تعداد در هر متر مربع...

تماس بگیرید

استان فارس ، شیراز
2902 نمایش
۱۵ بهمن ۱۴۰۲

چگالی ۹

تماس بگیرید

استان فارس ، شیراز
2594 نمایش
۲ بهمن ۱۴۰۲

قیمتهای فوق تحویل کار در شیراز( ظرفیت کامل) بوده و...

تماس بگیرید

استان فارس ، شیراز
3755 نمایش
۱۶ خرداد ۱۴۰۲

قیمتهای فوق تحویل کار در شیراز( ظرفیت کامل) بوده و...

تماس بگیرید

استان فارس ، شیراز
1089 نمایش
۹ خرداد ۱۴۰۲

مورد استفاده دیوار داخلی تعداد در هر متر مربع ۹ عد...

تماس بگیرید

استان فارس ، شیراز
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ