تصویر نمایه
فروشنده

0

قیمت منقضی

12

قیمت فعال

ارسال پیام

598 نمایش
۴ مرداد ۱۴۰۳

 اجرت به ازای هر متر مربع نمی باشد ...

6,000,000 ریال

استان اصفهان ، اصفهان
666 نمایش
۴ مرداد ۱۴۰۳

قیمت به ازاری هر مترمربع می باشد ...

1,400,000 ریال

استان اصفهان ، اصفهان
603 نمایش
۴ مرداد ۱۴۰۳

قیمت به ازای هرمتر مربع می باشد ...

750,000 ریال

استان اصفهان ، اصفهان
493 نمایش
۳۱ تیر ۱۴۰۳

قیمت به ازای هرمتر مربع می باشد ...

تماس بگیرید

استان اصفهان ، اصفهان
632 نمایش
۷ تیر ۱۴۰۳

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد ....

800,000 ریال

استان اصفهان ، اصفهان
563 نمایش
۹ خرداد ۱۴۰۳

به ازای هر متر مربع می باشد

1,500,000 ریال

استان اصفهان ، اصفهان
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ