تصویر نمایه
شخص

0

قیمت منقضی

7

قیمت فعال

ارسال پیام

452 نمایش
۶ اردیبهشت ۱۴۰۰

 جهت استعلام به روز قیمت با آقای توسلی ۰۹۱۲۹۵۴۰۴۶۷...

تماس بگیرید

استان تهران ، تهران
984 نمایش
۲۵ مرداد ۱۳۹۹

قیمت به ازای هر  سطل ۱۲ کیلویی می باشد .  جهت استع...

2,450,000 ریال

استان تهران ، تهران
711 نمایش
۱۰ اسفند ۱۳۹۸

قیمت به ازای هر سطل ۳۰ کیلویی می باشد .  جهت استعل...

2,700,000 ریال

استان تهران ، تهران
823 نمایش
۱۰ اسفند ۱۳۹۸

 جهت استعلام به روز قیمت با آقای توسلی ۰۹۱۲۹۵۴۰۴۶۷...

720,000 ریال

استان تهران ، تهران
458 نمایش
۸ اسفند ۱۳۹۸

 جهت استعلام به روز قیمت با آقای توسلی ۰۹۱۲۹۵۴۰۴۶۷...

160,000 ریال

استان تهران ، تهران
1025 نمایش
۸ اسفند ۱۳۹۸

قیمت به ازای هر سطل ۵ کیلویی می باشد .  جهت استعلا...

245,000 ریال

استان تهران ، تهران
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ