تصویر نمایه
فروشنده

0

قیمت منقضی

18

قیمت فعال

ارسال پیام

1661 نمایش
۱۹ خرداد ۱۴۰۳

وزن در هر متر مربه ۸۵ کیلوگرم می باشد .   قیمت به ...

570,000 ریال

استان تهران ، تهران
1628 نمایش
۲۴ بهمن ۱۴۰۲

ارتفاع از دیوار ۸۰ سانتی متر  تراکم : ۱۶ ردیف  شاخ...

3,720,000 ریال

استان تهران ، تهران
2434 نمایش
۱۵ بهمن ۱۴۰۲

دستمزد به ازای هر کیلوگرم می باشد .   وزن در هر مت...

510,000 ریال

استان تهران ، تهران
1578 نمایش
۱۴ بهمن ۱۴۰۲

قیمت به ازای هر کیلو گرم می باشد .   وزن در هر متر...

520,000 ریال

استان تهران ، تهران
2336 نمایش
۳ بهمن ۱۴۰۲

ارتفاع از دیوار ۸۰ سانتی متر  تراکم : سنگین ۲۳ کیل...

5,500,000 ریال

استان تهران ، تهران
1506 نمایش
۳ بهمن ۱۴۰۲

ارتفاع از دیوار ۸۰ سانتی متر  تراکم : ۱۶ ردیف  شاخ...

3,520,000 ریال

استان تهران ، تهران
1412 نمایش
۱۶ خرداد ۱۴۰۲

ارتفاع از دیوار ۸۰ سانتی متر  تراکم : پرتراکم  هزی...

4,920,000 ریال

استان تهران ، تهران
1516 نمایش
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲

ارتفاع از دیوار ۸۰ سانتی متر  تراکم : ۸ ردیف   هزی...

4,000,000 ریال

استان تهران ، تهران
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ