تصویر نمایه
شخص

0

قیمت منقضی

4

قیمت فعال

ارسال پیام

2097 نمایش
۷ خرداد ۱۳۹۹

 ابعاد : ۱۴۰*۱۶۰ cm گلهای سقفی : ترکیبی از PVC ، M...

9,700,000 ریال

استان تهران , تهران
546 نمایش
۶ خرداد ۱۳۹۹

 ابزار و گلوئیهای آستاره سقف با طول ۳۳۰ سانتیمتر ا...

390,000 ریال

استان تهران , تهران
364 نمایش
۶ خرداد ۱۳۹۹

 ابزار و گلوئیهای آستاره سقف با طول ۳۳۰ سانتیمتر ا...

90,000 ریال

استان تهران , تهران
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ