تصویر نمایه
شخص

0

قیمت منقضی

2

قیمت فعال

ارسال پیام

662 نمایش
۱ شهریور ۱۳۹۹

قیمت به ازای هر متر مکعب  می باشد ....

2,100,000 ریال

استان تهران ، تهران
729 نمایش
۱۵ دی ۱۳۹۸

قیمت به ازای متر مکعب می باشد .

2,450,000 ریال

استان تهران ، تهران
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ