2,300,000 ریال

ابعاد این سنگ  2.70*1.80 متر می باشد .

 • 09131175430

 • محمودآباد، اصفهان، استان اصفهان، ایران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۷ شهریور ۱۳۹۹

480,000 ریال

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد . عرض ۴۰cm

 • 03133804073

 • محمودآباد، اصفهان، استان اصفهان، ایران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۷ شهریور ۱۳۹۹

460,000 ریال

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد . عرض ۴۰cm 

 • 03133804073

 • محمودآباد، اصفهان، استان اصفهان، ایران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۷ شهریور ۱۳۹۹

540,000 ریال

قیمت  به ازای هر متر مربع می باشد .

 • 03133804073

 • محمودآباد، اصفهان، استان اصفهان، ایران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۷ شهریور ۱۳۹۹

600,000 ریال

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد .  عرض ۴۰cm 

 • 03133804073

 • محمودآباد، اصفهان، استان اصفهان، ایران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۵ شهریور ۱۳۹۹

480,000 ریال

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد . عرض ۴۰cm (بلک اند وایت)

 • 03133804073

 • محمودآباد، اصفهان، استان اصفهان، ایران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۵ شهریور ۱۳۹۹

4,000,000 ریال

 • 09131177214

 • استان اصفهان ، اصفهان ، محمودآباد
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۲۵ خرداد ۱۳۹۹

8,500,000 ریال

سایز :  40 طولی

 • 09133260992

 • استان اصفهان ، اصفهان ، محمودآباد
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۸ فروردین ۱۳۹۹
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن