140,000 ریال

دستمزد به ازای هر متر مربع می باشد .

  • 09380643938

  • استان اصفهان ، اصفهان
۵ خرداد ۱۴۰۳

70,000 ریال

دستمزد به ازای هر متر مربع می باشد .

  • 09380643938

  • استان اصفهان ، اصفهان
۳ تیر ۱۳۹۹

150,000 ریال

دستمزد به ازای هر متر مربع می باشد .

  • 09156936093

  • استان خراسان رضوی ، مشهد
۲ تیر ۱۳۹۹
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ