تصویر نمایه
شخص

0

قیمت منقضی

5

قیمت فعال

ارسال پیام

452 نمایش
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

اجرت به همراه مصالح و به ازای هر متر مربع می باشد ...

280,000 ریال

استان تهران ، تهران
1032 نمایش
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

دستمزد به ازای هر متر مربع و با مصالح می باشد ....

200,000 ریال

استان تهران ، تهران
870 نمایش
۱۷ آذر ۱۳۹۸

دستمزد به ازای هر مترمربع و با مصالح می باشد ....

130,000 ریال

استان تهران ، تهران
323 نمایش
۱۷ آذر ۱۳۹۸

دستمزد به ازی هر مترمربع  با مصالح می باشد ....

120,000 ریال

استان تهران ، تهران
651 نمایش
۱۶ آذر ۱۳۹۸

هزینه به ازای هر متر مربع و با مصالح می باشد ....

110,000 ریال

استان تهران ، تهران
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن