520,000 ریال

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد .

 • 03133804073

 • البرز، ایران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۷ شهریور ۱۳۹۹

480,000 ریال

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد . عرض ۴۰cm

 • 03133804073

 • محمودآباد، اصفهان، استان اصفهان، ایران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۷ شهریور ۱۳۹۹

460,000 ریال

قیمت به ازای هر متر مربع می باشد . عرض ۴۰cm 

 • 03133804073

 • محمودآباد، اصفهان، استان اصفهان، ایران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۷ شهریور ۱۳۹۹

800,000 ریال

 • 09133891982

 • استان اصفهان ، اصفهان ، محمودآباد
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۲۴ مرداد ۱۳۹۸

800,000 ریال

 • 09133891982

 • استان اصفهان ، اصفهان ، محمودآباد
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۲۰ مرداد ۱۳۹۸

950,000 ریال

 • 09133891982

 • استان اصفهان ، اصفهان ، محمودآباد
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۹ مرداد ۱۳۹۸

650,000 ریال

 • 09131183204

 • استان اصفهان ، اصفهان ، محمودآباد
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۷ مرداد ۱۳۹۸

900,000 ریال

 • 09131183204

 • استان اصفهان ، اصفهان ، محمودآباد
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۷ مرداد ۱۳۹۸
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن