850,000 ریال

قیمت به ازای هر مترمربع می باشد .

 • 09134359010

 • محمودآباد، اصفهان، استان اصفهان، ایران
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۳ شهریور ۱۳۹۹

3,300,000 ریال

 • 03133808585

 • اصفهان شهرک صنعتی محمودآباد خیابان 44 فرعی 50
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۳ شهریور ۱۳۹۸

1,000,000 ریال

 • 09133891982

 • استان اصفهان ، اصفهان ، محمودآباد
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۲۶ مرداد ۱۳۹۸

800,000 ریال

 • 09133891982

 • استان اصفهان ، اصفهان ، محمودآباد
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۲۴ مرداد ۱۳۹۸

650,000 ریال

 • 09132176024

 • استان اصفهان ، اصفهان ، محمودآباد
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۰ مرداد ۱۳۹۸

1,500,000 ریال

 • 09131335179

 • استان اصفهان ، اصفهان ، رضوانشهر
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۵ مرداد ۱۳۹۸

500,000 ریال

 • 09133260992

 • استان اصفهان ، اصفهان ، محمودآباد
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۲۳ تیر ۱۳۹۸

3,500,000 ریال

 • 09131178140

 • استان اصفهان ، اصفهان
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۲۲ تیر ۱۳۹۸
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن