1,100,000 ریال

 • 09131335179

 • استان اصفهان ، اصفهان ، رضوانشهر
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۲ آبان ۱۳۹۹

290,000 ریال

قیمت به ازای هر متر مربع به همراه پالت می باشد .

 • 09131115268

 • استان اصفهان ، اصفهان ، محمود آباد
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۳ شهریور ۱۳۹۸

320,000 ریال

قیمت به ازای هر متر مربع به همراه پالت می باشد .

 • 09131115268

 • استان اصفهان ، اصفهان ، محمود آباد
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۱ شهریور ۱۳۹۸

2,500,000 ریال

 • 09131178059

 • استان اصفهان ، اصفهان ، محمود آباد ، انتهای خیابان 38
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۲۷ مرداد ۱۳۹۸

1,250,000 ریال

 • 09133065986

 • استان اصفهان ، اصفهان ، محمودآباد
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۹ مرداد ۱۳۹۸

1,900,000 ریال

 • 0913115502

 • استان اصفهان ، اصفهان ، محمودآباد
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۹ مرداد ۱۳۹۸

700,000 ریال

 • 09132173887

 • استان اصفهان ، محمودآباد ، خیابان ۴۴ فرعی۵۰ سنگبری رخام
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۷ مرداد ۱۳۹۸

1,000,000 ریال

 • 09132176024

 • استان اصفهان ، اصفهان ، محمودآباد
 • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۶ مرداد ۱۳۹۸
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن