5,300,000 ریال

پهنای فرم ۴۵ میلیمتر پهنای لنگه بازشو: ۵۳ میلیمتر نوع تیپ  ها: پنجره یک یا چند لنگه داخل بازشو نوع باز شو:لولایی تک و دو...

  • 028 32223066

  • قزوین، استان قزوین، ایران
  • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۲ اسفند ۱۳۹۸

650,000 ریال

پهنای فریم:  ۵۵ میلیمتر پهنای لنگه بازشو: ۶۳ میلیمتر نوع تیپ  ها: پنجره یک یا چند لنگه داخل بازشو نوع بازشو: لولایی تک و...

  • 028 32223066

  • قزوین، استان قزوین، ایران
  • نوع ارائه کنندهتولید کننده
۱۴ بهمن ۱۳۹۸
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن