قیمت ورق پلی کربنات دوجداره آیدا ۴ میلیمتر[ول آس پلاس]

تماس بگیرید

توضیحات

تاریخ درج قیمت : ۱۸ آبان ۱۴۰۲
نوع ارائه کننده : تامین کننده
واحد کالا : عدد
محل فعالیت : ایران خراسان رضوی مشهد حرعاملی 59 پلاک 3 (مراجعه حضوری با هماهنگی قبلی)

قیمتورقپلیکربناتدوجدارهآیدا ۴ میلیمتر

 

همانطورکهگفتیم،اینمحصولیکمادهپلیمریهستندکهازطریقواکنشبینفنول‌Aوکربنیلکلریدایجادمی‌شوند. اینترکیباتترکیباتیبسیارکاربردیهستند. استفادهازدولایه پلیکربنات باعثمی‌شودکهیکمحصولنهاییمستحکمومقاومدربرابرضربهتولیدشود.

 

استعلام قیمت ورق پلی کربنات دوجداره آیدا ۴ میلیمتردرصنعت و ساختمان آریا

واحدارتباطبامشتریان :

۰۵۱۳۷۲۳۶۵۶۱

(۳ خط )

۰۹۱۵۱۰۳۶۳۸۴

(ارتباطمستقیموسفارشازطریقشبکههایاجتماعیتلگرام،روبیکایاایتا )

 

لطفا به موارد زیر توجه فرمایید:
  1. علیرغم تلاش شبانه روزی همکاران ما در جهت بروز بودن قیمت ها، با توجه به تغییرات مداوم در قیمت ارز و محصولات، خواهشمند است برای تایید قیمت با ارائه کننده قیمت تماس بگیرید.
  2. لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، اطمینان حاصل نمایید.
  3. قیمت های ارائه شده در این سایت بر اساس اعلام تولید کنندگان و تامین کنندگان می باشد.
  4. ممکن است کالای مورد نظر شما بر اساس نوع تولید کننده و تامین کننده، در سایت با چند قیمت مختلف در دسترس باشد.
  5. قبل از خرید به صورت کامل محصولات مشابه را بررسی نمایید.
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ
دانلود اپلیکیشن
دانلود اپلیکیشن