قیمت ورق پلی کربنات دوجداره آیدا ۱۲ میلیمتر[وال آس پلاس]

تماس بگیرید

توضیحات

تاریخ درج قیمت : ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳
نوع ارائه کننده : تامین کننده
واحد کالا : عدد
محل فعالیت : نمایندگی های فروش واقع در تهران و مشهد

قیمتورقپلیکربناتدوجدارهآیدا ۱۲ میلیمتر در نمایندگی ورق پلیکربنات آیدا

 

همانطورکهگفتیم،اینمحصولیکمادهپلیمریهستندکهازطریقواکنشبینفنول‌Aوکربنیلکلریدایجادمی‌شوند. اینترکیباتترکیباتیبسیارکاربردیهستند. استفادهازدولایه پلیکربنات باعثمی‌شودکهیکمحصولنهاییمستحکمومقاومدربرابرضربهتولیدشود.

 

استعلام قیمت ورق پلی کربنات دوجداره آیدا ۱۲  میلیمتردر صنعت و ساختمان آریا

واحدارتباطبامشتریان :

۰۵۱۳۷۲۳۶۵۶۱

(۳ خط )

۰۹۱۵۱۰۳۶۳۸۴

(ارتباطمستقیموسفارشازطریقشبکههایاجتماعیتلگرام،روبیکایاایتا )

 

لطفا به موارد زیر توجه فرمایید:
  1. علیرغم تلاش شبانه روزی همکاران ما در جهت بروز بودن قیمت ها، با توجه به تغییرات مداوم در قیمت ارز و محصولات، خواهشمند است برای تایید قیمت با ارائه کننده قیمت تماس بگیرید.
  2. لطفا پیش از انجام معامله و هر نوع پرداخت وجه، از صحت کالا یا خدمات ارائه شده، اطمینان حاصل نمایید.
  3. قیمت های ارائه شده در این سایت بر اساس اعلام تولید کنندگان و تامین کنندگان می باشد.
  4. ممکن است کالای مورد نظر شما بر اساس نوع تولید کننده و تامین کننده، در سایت با چند قیمت مختلف در دسترس باشد.
  5. قبل از خرید به صورت کامل محصولات مشابه را بررسی نمایید.
پشتیبانی واتساپ ساختمانچی
ارسال با واتساپ